Trg slobode 5,
Koprivnica

Kategorija:

darovitost INTELIGENCIJA,  TALENTIRANOST, DAROVITOST

 

 Inteligenciju najjednostavnije možemo definirati kao sposobnost snalaženja u novim i nepoznatim situacijama u kojima ne pomažu učenjem stečene navike, vještine  i znanja.

Izraz „darovitost“ ili „darovito dijete“ ne znači svim ljudima isto. Postoji mnogo različitih načina iskazivanja i vrsta darovitosti, no uvijek se radi o izrazito razvijenim određenim sposobnostima. Darovitost je sklop urođenih osobina i sposobnosti koje osobi koja ih posjeduje omogućuju da u jednom ili više područja dosljedno postiže značajno natprosječne rezultate. Ako se darovitost iskazuje samo u jednom području aktivnosti onda to nazivamo talentom (npr. glazbeni, matematički, sportski, glumački talent…).

Da bi se ostvarili visoki intelektualni potencijali potrebna je i kreativnost koja se očituje u neuobičajenim idejama, maštovitosti, smislu za improvizaciju i iznalaženju originalnih rješenja problema.

No za ostvarivanje iznimnih postignuća  u bilo kojem području koje je cijenjeno u društvu neophodna je i motivacija, usmjerenost prema cilju i ustrajnost. Tada se potencijalna darovitost razvija u manifestnu, produktivnu darovitost.

 

Sposobnosti, talente i inteligenciju možemo razvrstati u sljedeće kategorije:

 Verbalno – lingvistička: Iskazuje se kroz bogat rječnik i brzu i laku manipulaciju riječima. Vidimo ju kod djece koja imaju bogatiji rječnik od svojih vršnjaka, koja su sposobna ispričati/prepričati bogatu i cjelovitu priču ili događaj, s brojnim detaljima. Ova vrsta inteligencije je izrazito razvijena kod pjesnika, političara, novinara, odvjetnika…

 

Logičko – matematička: Obuhvaća vještine apstraktnog mišljenja i rješavanja problema. Djeca s ovim sposobnostima lakše, brže i prije manipuliraju apstraktnim pojmovima i zamislima, te količinama i brojevima. Ova vrsta inteligencije je izrazito razvijena kod matematičara, fizičara, astronoma…

 

Vizualno – spacijalna: Iskazuje se kroz sposobnost snalaženja u prostoru te stvaranja i transformacije prostornih predodžbi. Kod djece se primjećuje npr. u: slaganju teških slagalica, lakoći snalaženja i rješavanja problema u prostoru, kreiranju i građenju objekata od kocaka... Ova vrsta inteligencije je izrazito razvijena kod slikara, kirurga, kipara, arhitekata …

 

Glazbeno ritmička: Iskazuje se kroz smisao za ritam i glazbu. Djeca s razvijenom ovom vrstom inteligencije često udaraju ritam nekih melodija ili pjevaju sama za sebe, kvalitetnije se ritmički i glazbeno izražavaju od druge djece. Ovakva, ali veća glazbena inteligencija očituje se kod skladatelja, glazbenika, dirigenata…

 

Tjelesno – kinestetička: Iskazuje se kroz sposobnost izvođenja i usklađivanja pokreta tijela. Djeca s razvijenom ovom vrstom inteligencije izražajnim pokretom reagiraju na različite glazbene i verbalne poticaje, iskazuju veliku okretnost i spretnost u pokretima. Te se sposobnosti posebno primjećuju u izvođenju sportskih aktivnosti, glumi, plesu, žongliranju …

 

Osobna: Iskazuje se u boljem razumijevanju sebe i svojih potreba. Djeca s razvijenom ovom vrstom inteligencije imaju bolju spoznaju o sebi i izraženije razumijevanje svojih potreba, ali i svojih sposobnosti i osobina ličnosti. Iskazuju veliku upornost u onome čime se bave, ljute se kada ih netko prekida usred onog čime se okupirani. Razvijenu ovu sposobnost primjećujemo kod filozofa, psihologa…

 

Socijalna: Očituje je bolje razumijevanje drugih ljudi i njihovih potreba. Takvu djecu često opažamo kao vođe i organizatore u skupini i razredu. Ova djeca su osjetljiva za potrebe i osjećaje drugih, lakše se užive u njihove osjećaje i više skrbe o drugima. Pomažu u rješavanju sukoba, dobro se slažu s drugom djecom, lako započinju igru i omiljena su. Mogući su budući politički i religijski vođe, vješti voditelji i učitelji. Izraženu vrstu ove inteligencije posjeduju osobe u tzv. pomažućim profesijama (terapeuti, savjetnici i sl.).

Svi se razlikujemo po svojim sposobnostima, kreativnim osobinama i karakteru, imamo neke svoje jake strane i neke slabosti.  Bez obzira pripadaš li skupini darovitih/talentiranih osoba ili ne, sigurno imaš neke sposobnosti jače izražene, pronađi ih, razvijaj i unapređuj i uvijek imaj na umu da je za uspjeh neophodna motivacija, rad i ustrajnost.

Velike stvari su napravljene od niza malih stvari skupljenih zajedno. 

                                                       (Vincent van Gogh)

   Renata Glavica, dipl. psihologinja

Kategorija:

Što je moral i moralno ponašanje?

Moral je skup pravila ponašanja važnih za život u nekoj zajednici (razred, škola, obitelj, radno mjesto, grad, država itd.).

za leteci razred                                 za leteci razred 2

                      

Ta pravila ponašanja pomažu boljoj komunikaciji članova zajednice i omogućuju

djetetu i čovjeku da se osjećaju sretniji i zadovoljniji i da bolje surađuju s onima

kojima dijele tu zajednicu. Moral se obično određuje kroz moralne osobine i

moralno ponašanje. Ljude i djecu krasi mnoštvo moralnih osobina

(iskrenost, ljubaznost, poštenje, pravednost, solidarnost, pristojnost i dr.).

Te osobine ih čine dobrim ljudima i one utječu na njihovo pristojno i kulturno ponašanje.

 

Riješi nekoliko zadataka na ovu temu:

 

Na naša ponašanja utječu i naši osjećaji. Ukoliko imamo ugodne ili pozitivne osjećaje obično imamo i bolja ponašanja, tzv. moralna ponašanja.

 

Pogledaj tabelu i spoji crtom koji osjećaj nas potiče na koje ponašanje.

Pozitivni osjećaji

Na naša ponašanja utječu i naši osjećaji. Ukoliko imamo neugodne ili negativne osjećaje obično imamo i lošija ponašanja.

Pogledaj tabelu i spoji crtom koji osjećaj nas potiče na koje ponašanje.

 

Negativni osjećajii

 

Pripremila: Jasna Relja, pedagoginja savjetnica

2020 © O. Š. Đuro Ester All Rights Reserved.