U školskoj knjižnici otvorena izložba školskih listova i brošura

U školskoj knjižnici je u ponedjeljak 27. svibnja otvorena izložba Zapisi iz školskih klupa. Na izložbi se mogu razgledati tiskani i eletronički brojevi školskog lista Leteći razred, kao i digitalni školski list, svi tiskani brojevi lista za roditelje Razgovori, razredni listovi te tiskane brošure i monografije koje je izdala naša škola. Izložba školskih publikacija upriličena je povodom obilježavanja 60. obljetnice postojanja naše Škole.

Prvi broj školskog lista Leteći razred tiskan je prije 20 godina, tj. 1999. godine u nakladi od 1000 primjeraka. Sadržaj školskog lista uređivali su učenici polaznici školske Novinarske grupe. Odgovorni urednici tijekom godina objavljivanja lista bili su pedagoginja Jasna Relja, učiteljica hrvatskoga jezika Sanja Kapusta, knjižničarka Nikolina Sabolić. Od prvog broja list je grafički uređivala učiteljica informatike Đurđica Lucek. Od 2010. do 2018. godine list prelazi u elektronički oblik i objavljuje se na web stranici škole na adresi:  http://os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/skola/novine

Jedino je 15. broj lista iz 2013. godine dostupan i u tiskanom i elektroničkom obliku.

Od 2019. godine list dobiva svoju vlastitu web stranicu i postaje digitalni te se može čitati na adresi: www.letecirazred.eu

U školskoj knjižnici čuva se i nekoliko tiskanih razrednih listova učenika nižih razreda.

Škola izdaje i list za roditelje Razgovori, koji čini posebnost naše škole. List za roditelje je 2006. godine pokrenula pedagoginja Jasna Relja kao glavna urednica. List donosi stručne članke o odgoju i obazovanje djece i mladih u autorstvu stručnih suradnica, učitelja i ravnateljice.

Tijekom svog djelovanja Škola je objavila i dvije knjige. Prva od njih je brošura Naših 50 godina koja donosi povijesni pregled razvoja naše Škole od osnivanja 1959. godine do 2009. godine, kada je proslavnjena 50 obljetnica. U drugoj knjizi pod naslovom Projektni mozaik prikazani su svi školski projekti od 2009. do 2014. godine, kultruna i javna djelatnost Škole, izvanučionička nastava, suradnja s roditeljima u nastavi te stručno usavršavanje učitelja. Projektni mozik objavljen je 2014. godine.

U srijedu 29. svibnja 2019. godine u Galeriji Mijo Kovačić predstavljena je i treća monografija u izdanju naše Škole Mozaik slobodnih aktivnosti.

Alegra Hammoud i Dunja Bajrić, 6.b