Kratak pregled školskog lista

Prvi broj školskog lista Leteći razred tiskan je 1999. godine u nakladi od 1000 primjeraka.

Sadržaj školskog lista uređivali su učenici polaznici školske Novinarske grupe.

Odgovorni urednici tijekom godina objavljivanja lista bile su pedagoginja Jasna Relja, učiteljica hrvatskoga jezika Sanja Kapusta, knjižničarka Nikolina Sabolić.

Od prvoga broja list je grafički uređivala učiteljica informatike Đurđica Lucek.

Od 2010. do 2018. godine list prelazi u elektronički oblik i objavljuje se na web stranici škole na adresi:  http://os-gjuro-ester-koprivnica.skole.hr/skola/novine

Brojevi 12, 13 i 15 dostupni su i u tiskanom i elektroničkom obliku.

Od 2019. godine list dobiva svoju vlastitu web stranicu i postaje digitalni…