IMPRESSUM

Digitalni školski list Leteći razred pokrenut je u siječnju 2019. godine.

LETEĆI RAZRED

List učenika Osnovne škole „Đuro Ester“ Koprivnica

ISSN 2706-3828

Nakladnik: Osnovna škola „Đuro Ester“ Koprivnica

Za nakladnika: mr. sc. Sanja Prelogović, ravnateljica

e-mail: leteci.razred21@gmail.com

Web adresa: http://www.letecirazred.eu/

UREDNIŠTVO

Odgovorni urednik: Nikolina Sabolić

Urednici šk. god. 2018./2019. – učenice novinarske grupe: Lucija Benotić, Ivan Lalić, Alegra Hammoud, Ana Vondraček, Dunja Bajrić, Hana Pelesk, Lucija Turk, Ana Juratović, Mirta Jurić.

Glavna urednica: Lucija Benotić, 8. a

Urednici šk. god. 2019./2020. – učenice novinarske grupe: Daniela Prekpalaj, Marija Abramović, Nina Hudinčec, Ema Rak, Dunja Bajrić, Alegra Hammoud, Ana Vondraček, Ana Marija Buhić, Sara Višak, Mirta Jurić.

Glavna urednica: Daniela Prekpalaj, 8.d

Urednici šk. god. 2020./2021. – učenice novinarske grupe: Dunja Bajrić, Alegra Hammoud, Ana Vondraček, Ana Marija Buhić, Sara Višak, Mirta Jurić, Marija Petrović, Gala Knežević.

Glavna urednica: Alegra Hammoud, 8.b

Suradnici: učenici i učitelji razredne i predmetne nastave, foto grupa, pedagoginja Jasna Relja, socijalna pedagoginja Dijana Lukačić, psihologinja Renata Glavica, logopedinja Mateja Gabaj, psihologinja Valentina Galinec.

Web dizajn: Mihael Kivač, prof. glazbene kulture

Logo: Snježana Mihočka, prof. informatike

Voditeljica Novinarske grupe: Nikolina Sabolić, prof., dipl. bibliotekar

Lektura: Nikolina Sabolić, knjižničarka