IZAZOV SRETNOG ŽIVOTA U EUROPSKOM DRUŠTVU

U okviru Erasmus+ projekta The Challenge of Being Happy in a European Society („Izazov sretnog života u europskom društvu“) učenici OŠ „Đuro Ester“ iz Koprivnice proveli su istraživanje među građanima svoga grada o čimbenicima iz svakodnevnog života koji utječu na sreću. Cilj učeničkog istraživanja bio je utvrditi zadovoljstvo građana Koprivnice i okolice kvalitetom života i životnim standardom.

Istraživanje je provedeno u formi anonimnog upitnika u kojem je sudjelovalo 454 ispitanika, od toga 313 ženskih i 141 muški. Većina ispitanika je adolescentske dobi (13 – 18 g.) i srednje starosne dobi (36 – 45 g.). Također, većina je zaposlena sa završenom visokom školom ili je još u sustavu obrazovanja, tj. učenik ili student.

Što je Koprivničancima potrebno za sreću?

Građani Koprivnice i okolnih mjesta iskazali su da na razinu njihove sreće u najvećoj mjeri utječu skladni obiteljski odnosi – pozitivne veze s prijateljima, obitelji i životnim partnerima, što je istaknulo 94 % ispitanika. Najsretniji su kada su cijenjeni u svome domu i pomažu drugima. Većina ispitanika potvrđuje da ima zdrav odnos sa svojim roditeljima i održava dobre odnose sa susjedima.

Osim u druženju s obitelji i prijateljima Koprivničanci pronalaze sreću u aktivnostima i hobijima kojima ispunjavaju slobodno vrijeme (putovanja, glazba, provođenje vremena u prirodi i sa životinjama). Najviše slobodnog vremena provode u druženju s obitelji/partnerom ili uz medije. Polovina ispitanika nekoliko puta mjesečno posjećuje kafiće, provodi vrijeme u prirodi i bavi se sportskim aktivnostima. Kulturne ustanove (kino, kazalište, knjižnicu, koncerte) većina građana posjećuje nekoliko puta godišnje.

Je li sreća u novcu?

Istraživanje pokazuje da je građanima Koprivnice za sreću jako važna financijska sigurnost, što ističe 73 % ispitanika. Također im je važno zadovoljstvo na poslu te osjećaj postignuća. Iako ih nedostatak novaca ponekad sprječava da rade stvari koje žele, građani koprivničkog područja smatraju da imaju zadovoljavajuće materijalno stanje. Većina je zadovoljna stambenim objektom u kojem živi kao i odjećom koju nosi.

Demokracija i korupcija – kako utječu na sreću

Osjećaj jednakosti i život u društvu s demokratskim vrijednostima važan je faktor sreće za 77 % građana Koprivnice i okolice. S druge strane, da je korupcija u njihovom gradu i županiji rasprostranjena jednako kao i u cijeloj državi, smatra 74 % građana, a 37 % njih se i osobno susrelo s korupcijom. Najkorumpiranijim tijelima smatraju političke stranke. Najviše povjerenja imaju u školstvo i zdravstvo, a najmanje u vladu i pravosuđe. Tek je manji dio građana angažiran u nevladinoj udruzi ili uključen u rad neke organizacije, vjerske zajednice, političke stranke ili volonterski rad.

Zbog čega bi Koprivničanci napustili svoj grad i zemlju?

Zanimljivo je za istaknuti kako su na koprivničkom području najsretnije osobe upravo one u dobi od 56 do 65 godina, dok mlađi tragaju za boljim uvjetima, smatrajući pritom da imaju niz vrijednih osobina i sposobnosti. Iako se u svome gradu uglavnom osjećaju sigurnima, polovina građana ponekad ili često razmišlja o odlasku u inozemstvo, a razlozi za napuštanje zemlje u prvome su redu financijske prirode, bolji posao te politički razlozi.

Sretan život u gradovima Europe – sličnosti i razlike

Učenici iz Švedske, Njemačke i Portugala, partnerskih zemalja u projektu „Izazov sretnog života u europskom društvu“, proveli su jednaka istraživanja u široj gradskoj regiji grada Örebra (Švedska), Calwa (Njemačka) i Castro Verdea (Portugal). Gradovi Calw i Castro Verde su gradići, brojem stanovnika manji od Koprivnice.

Tijekom prezentiranja rezultata istraživanja na zajedničkim videokonferencijama učenika uočene su brojne sličnosti među pojedinim državama, ali i razlike, posebno u segmentu provođenja slobodnog vremena, egzistencijalnim pitanjima i percepciji korupcije u društvu. „Prva razlika sastoji se u činjenici da stanovnici svih triju zemalja partnera imaju viši udio visokoobrazovanih sugrađana“, ističe nastavnica povijesti i geografije Mirna Kovačić, koordinatorica Erasmus+ projekta u školi „Đuro Ester“. Otkriva da prevladavajući broj punoljetnih osoba u Švedskoj živi samostalno u vlastitom domaćinstvu, dok je situacija u Hrvatskoj i Portugalu podjednaka; velik broj mladih ljudi živi s roditeljima u istom kućanstvu i nakon završene srednje škole. Isto tako, u usporedbi s građanima drugih zemalja, građani švedskog Örebra najviše slobodnog vremena provode u prirodi.

Građani Örebra i Calwa uglavnom ističu da na njihovo zadovoljstvo najveći utjecaj ima život u društvu s demokratskim vrijednostima, provođenje vremena u prirodi i putovanja. Građanima Koprivnice za sreću su najvažnije pozitivne veze s prijateljima i obitelji te financijska sigurnost. Također, građani partnerskih gradova iz Švedske i Njemačke izrazitije su angažirani u nevladinim udrugama, političkim strankama i volontiranju, dok su građani Hrvatske i Portugala više opterećeni korupcijom i društvenim nejednakostima“, saznajemo od nastavnice Kovačić.

Uzroci razlika u percepciji kvalitete života

Nastavnica Kovačić tumači da razlike u percepciji kvalitete života žitelja našega grada Koprivnice i gradova partnerskih zemalja proizlaze iz različitog povijesno-političkog razvoja, različitih kulturnih utjecaja i trenutne gospodarske razvijenosti. „Naši partneri iz Portugala dio su mediteranskog kulturnog kruga, dok su Šveđani i Nijemci stanovnici visokorazvijenih germanskih država. U svim državama naših partnera visoka je zastupljenost državljana drugih zemalja. Švedska i Njemačka su izrazite imigrantske zemlje čiji su stanovnici navikli na multikulturalno ozračje. Veća kvaliteta života proizlazi i iz većeg standarda života (viši BDP po stanovniku) te većeg povjerenja u državne institucije“,  navodi koordinatorica projekta.

Život u sreći – u rukama građana

Istraživanja su doprinijela potpunijem uvidu u kvalitetu života i aspekte koji stanovnike manjih gradskih sredina na području zemalja Europske unije čine sretnima. Tijekom rada na projektu učenici su utvrdili da je individualna sreća blisko povezana s aktivnim građanstvom, mogućnostima koje Europska unija može priuštiti kao i životom u zajednici koja živi demokratska načela.

Mirta Jurić, 7.c