Moja mama je kao zlatno sunce

koje sja za našu obitelj.

Ona je kao zadnja zraka sunca

u tami.

Kada dođe tuga, ona ju zaustavi.

Kada dođe strah, mama ga prekine.

Ona je kao vjetar u kosi

koji ljubav po svijetu nosi.

Svaki dan zbog nje je poseban.

Kada nešto ne znam, pomogne mi.

Kada sam bolestan,

ona radi sve da bih ozdravio.

Sve loše na kraju nestane

u maminu zagrljaju.

                                   Martin Šadek, 4.c