Zaštićena područja u našoj županiji – znate li zašto su zaštićena i kako ih čuvate?

Koje su najnovije otkrivene biljne i životinjske vrste u našim krajevima i s kojim se problemima borimo kako bismo ih zaštitili saznali smo u predavanju koje je održano je u OŠ „Đuro Ester“ u petak 30. rujna povodom 16. Tjedna cjeloživotnog učenja. Predavanje za učenike i roditelje održala je Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Koje su najnovije otkrivene biljne i životinjske vrste u našim krajevima i s kojim se problemima borimo kako bismo ih zaštitili saznali smo u predavanju koje je održano je u OŠ „Đuro Ester“ u petak 30. rujna povodom 16. Tjedna cjeloživotnog učenja. Predavanje za učenike i roditelje održala je Željka Kolar, ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Predavanje su otvorili učenici 7.a razreda literarnim radovima svojih kolega, a zatim je uslijedilo opsežno predavanje inženjerke Željke Kolar, koje je organizirala nastavnica kemije i biologije Ana-Marija Gončar. Predavačica je predstavila rad Javne ustanove, a potom nas upoznala sa zaštićenim područjima. Saznali smo da u našoj županiji imamo:

– 5 posebnih rezervata (Đurđevački pijesci, Mali Kalnik, Dugačko brdo, Crni jarki i Veliki Pažut)

– 2 park šume (Župetnica i Borik)

– 2 značajna krajobraza (Kalnik i Čambina)

– 3 spomenika prirode (Skupina stabla hrasta lužnjaka, Livade u Zovju i Staro stablo pitomog kestena)

– 2 spomenika parkovne arhitekture (Park kraj poljoprivredne škole Križevci i Park kraj Osnovne škole Vladimira Nazora)

– 1 regionalni park (Mura-Drava)

– mnogo europski prepoznatih područja Natura 2000

– biosferni rezervat “Mura-Drava-Dunav” koji je prepoznao i UNESCO te ga stavio pod svoju zaštitu.

Naučili smo osobitosti i značajke svakog od ovih prirodnih bogatstava našega zavičaja o kojima možete saznati više na službenoj web stranici Javne ustanove na adresi  https://www.zastita-prirode-kckzz.hr/#

Nakon zanimljivog edukativnog predavanja članice školske Novinarske grupe provele su intervju sa Željkom Kolar, ravnateljicom Javne ustanove i njihovom djelatnicom Marijom Sivonjić.

Kao poseban problem koji donosi negativna iskustva u radu sa zaštićenim područjima gospođa Kolar navela je devastaciju od strane nesavjesnih posjetitelja, problem s odlaganjem smeća, neodgovornost građana. „Protiv tog problema borimo se organiziranjem zelenih čistki, obnavljamo šumska područja te općenito infrastrukturu na tom području uz podršku pravnih i fizičkih osoba te škola”, objasnila je. Također je istaknula i neke endemske vrste te rijetke vrste na zaštićenim područjima kao što su Burni galeb – najnovija otkrivena vrsta, Alpski jaglac, ljiljan Zlatan, Kalnički karanfil, Livadni plavac, Zagasiti plavac koji žive u simbiozi s biljkom krvarom i mravima, Crni cjevasti pauk… “Nažalost, na nekim zaštićenim područjima dogodila su se i izumiranja vrsta kao npr. Crnkasta sasa, koja se smatra izumrlom zbog promjene klimatskih uvjeta”, navela je gđa Kolar. Kao jedno od najvećih problema spomenula je invazivne vrste: Paulolnija, Pajasen, Činitnjača, Žljezdasti nedirak, Prava svilenica, Crvenuuha kornjača, mramorni i signalni rak itd.; koji potiskuju autohtone vrste, kradu im hranu te zauzimaju stanište. Najveća poteškoća u radu sa zaštićenim područjima su i nedostatna financijska sredstva.

„Svako zaštićeno područje ima svoje specifičnosti, svoju posebnu floru i faunu, ono što je specifično za našu županiju i po čemu se razlikuje od drugih, je posebni geografsko-botanički rezervat Đurđevački pijesci“, istaknula je gđa Koalr.

Organiziraju jako puno aktivnosti vezenih uz promicanje i promociju zaštićenih područja, suradnju s obrazovnim ustanovama i sa svim korisnicima zaštićenih područja, a sve u cilju da bi se ljudi upoznali s tim područjima i njihovima vrijednostima, da bi se uključili u zaštitu tih područja i da bi se razvio osjećaj da tu prirodu treba čuvati i da je svako ulaganje u prirodu dobra investicija. Svjedoči kako se posljedično tome povećao odaziv ljudi za zaštitu ovih područja kao i interes za posjećivanje te upoznavanje tih područja. “Tijekom posljednjih godina sve više školska, predškolska i studentska generacija pokazuje volju i želju za posjećivanjem zaštićenih područja i upoznavanja njihove bioraznolikosti, ali ne samo iz našega kraja, već i šire”, nadodala je.

Na kraju predavanja učenici i roditelji odigrali su kviz kojim su provjerili što su naučili.

Za kraj ističemo poruku gđe Kolar: čuvajte okoliš, čuvajte svoje! Gala Knežević i Marija Petrović, 7.a