Izložbe, kulturni program, nastupi na gradskom trgu – u čast Koprivnici

U tjednu obilježavanja Dana grada Koprivnice predvorje škole „Đuro Ester“ krasile su izložbe razglednica, fotografija, maketa, učeničkih likovnih i literarnih radova. U čast svome gradu učenici su pripremili kulturni program u školi, recitirali na gradskom trgu, predstavili projekt „Podravska Republika“ u središnjem parku sa zanimljivim programom i igrama za građane.

Na izložbi učeničkih radova u predvorju škole mogle su se razgledati makete važnih kulturnih i društvenih ustanova u našemu gradu izrađene od prirodnih materijala, razglednice iz Koprivnice, fotografije novih vizura našega grada koje su snimili učenici školske Foto grupe, likovni i literarni radovi nižih i viših razreda. Kulturni program u predvorju škole pripremili su polaznici izvannastavnih aktivnosti ,,Učimo istraživanjem” i ,,Mladi geografi” sa svojim učiteljicama povijesti i geografije Mirnom Kovačić i Dubravkom Vajdić Kolarić. Iz njihovih izlaganja naučili smo mnogo o našemu gradu i njegovim prirodno-geografskim obilježjima, znamenitostima, zanimljivostima. Učenici su istražili svoje najdraže lokacije u Koprivnici te predstavili njihove prednosti kao i mogućnosti kako se bi se ta mjesta mogla još bolje iskoristiti. Program su upotpunile recitacije učeničkih autorskih pjesama o svome gradu.

U subotu 5. studenoga recitacijama na gradskom trgu učenici su čestitali Koprivnici njezin 666. rođendan dok su osmaši u gradskome parku predstavili projekt „Podravska Republika“ na kojem su radili surađujući s Udrugom antifašističkih boraca Koprivnice i učenicima iz OŠ „Braća Radić“.

Eva Krajina, 5.a