Koprivničke činkvine

Grad
slobodan, moj
šetanje, smijanje, radovanje
zauvijek moj najdraži grad
Koprivnica

Park
miran, zelen
bicikliranje, pričanje, zabavljanje
svaki dan je drugačiji
u Koprivnici

                Franka Kolar, 4.a


Koprivnica
draga, lijepa
hodanje, druženje, igranje
meni najmiliji grad
ljubav

               Magda Puškarić, 4.a
Koprivnica
predivna, mila
šetanje, igranje, bicikliranje
moj dragi grad Koprivnica
ljubav

            Azra Ćostović, 4.a

Grad
lijep, moj
istraživanje, šetnja, zabavljanje
krasan grad u mom srcu
Koprivnica

Trg
miran, bučan
šetnje, druženje, opuštanje
opušteno hodanje kroz ljepotu
Koprivnica

          Hana Mihaljević, 4.a
Gradić
spomenit, jedinstven
smijanje, rolanje, učenje
uspomene se slijevaju u igri
Koprivnica

              Katja Šimić, 4.a

Prijatelji
nasmijani, sretni
igranje, smijanje, druženje
uvijek zajedno u svemu
vesela Koprivnica

                      Ema Varga, 4.a