Moj grad

Moj grad je sva moja sreća
I ljubav još veća
U tom gradu sitnom
Nalaze se i ljudi stvoreni nekome bitnom
To je more mašte kroz koje plove djeca
Moj grad su snovi kroz koje i ljubav plovi
Moj grad veliko srce u sebi skriva jer mnoge ljude ima
Odsad neka mi se vidi po kosi
Veliko srce, taj grad nosi
                                 Ana Zainul Kurcinak, 4.a

Moj grad
Moj grad
To su veseli događaji, smijeh i zabava
Tu je sreća i poneka tuga
Tu su parkovi, igrališta, kuće i zgrade
Tu su uspomene, događaji, prošlost i moja budućnost
Ti si grade meni jako bitan
Sve što mi je drago u sebi nosiš 
                                   Hana Mihaljević, 4.a
    
         
Moj grad

Moj grad
To su ljubav, sreća i zabava
To su igrališta i škole
Tu je moja obitelj i svi moji prijatelji
Moj grad
To je mjesto dobrote i sreće
Tu su zabave i igre u parku
To je moja kuća sreće

                         Azra Ćostović, 4.a

Moj grad
Moj grad
To su želje, prijateljstvo i snovi
U mojem gradu sam sigurna
Ljubav i sreća u ovom gradu je sve veća
Moj grad
To je smijeh i tuga
Navečer kada svi zaspu
Grad diše i negativne događaje toga dana briše

                                  Iva Kljaić, 4.a 


Moj grad
Moj grad je jedna velika zajednica i obitelj
Tu su dobre osobe koje vole pomagati
Moj grad je mali, ali zanimljiv
Tu su igrališta, škole i parkovi
To su raznoliki karnevali
To je gradić uz koji smo odrasli
 
                     Matej Matijaško Slukić, 4.a
    
 
 Moj grad

Moj grad
To su moji prijatelji
To su najljepše ulice parkovi i igrališta
To su najzanimljiviji događaji
Moj grad
To su najbolji ljudi
To je mali svijet sa puno ljubavi

                            Jura Galinec, 4.a
Moj grad

Moj grad
To su ulice parkovi i zabava
I dom je tu moj 
Čuvam grad svoj
To je grad sa tisuću srca
 I moje srce za nju kuca
To su snovi moji i prijatelji moji
Moj grad je vječni i najdraži meni

                          Franka Kolar, 4.a