Uredništvo 2021./2022.

Glavna urednica 2021./2022.: Mirta Jurić, 7.c

Urednici 2020./2021. – učenici Novinarske grupe: Tena Markić, Gala Knežević, Marija Petrović, Lorena Rajn, Leona Tasoti Kivač, Mirta Jurić, Ana Marija Buhić, Sara Višak.